Bouwkundig Teken- en Adviesbureau
HET BOUWBESLUIT 2012: WAT IS ER VERANDERD IN 2015?
Gepubliceerd op vrijdag 9 oktober 2015 om 09:08
HET BOUWBESLUIT 2012: WAT IS ER VERANDERD IN 2015?

Sinds de invoering van het Bouwbesluit op 1 april 2012 zijn al veel reparaties en wijzigingen doorgevoerd. De jongste wijziging heeft met name gevolgen voor de particuliere bouwer.

Wilt u een woning zonder badkamer? Of juist een badkamer in uw slaapkamer? Het kan! Wilt u keuze uit wel of geen buitenberging? Als particulieren zijn bergingen niet meer voorgeschreven, dus u heeft een keuze. Voor daglicht, plafondhoogten en trappen gelden zeer minimale eisen die minstens gelijk zijn aan de voorschriften bestaande bouw.

Deze veranderingen gelden voor de particuliere bouwers en niet voor projectontwikkelaars of ontwikkelende aannemers voor seriematige woningbouw. Voor hen blijven de eisen voor nieuwbouw van kracht, zoals ventilatie- en EPC-eisen en milieuprestatieberekeningen.

Eenvoudiger zelf bouwen
Deze wijzigingen zijn door Minister Blok ingevoerd met het idee dat particulieren eenvoudiger zelf een nieuw huis kunnen bouwen. De winst zit in de vrijheid die particulieren krijgen bij het ontwerpen van een eigen huis. Geen belemmerende eisen van het Bouwbesluit meer, voor zover de eisen voor bruikbaarheid een belemmering waren. Deze vereenvoudiging is een eerste aanzet tot het definitieve schrappen van bruikbaarheidseisen met de komst van de Omgevingswet.

Lees ook: Meer creativiteit door versoepelen bouwbesluit

Maar laten we niet te vroeg juichen. Ondanks de succesvolle pilots in drie gemeenten die met de crisis- en herstelwet pilots hebben meegedaan, zal het bouwen van woningen pas echt eenvoudiger worden als bestemmingsplannen flexibeler worden en gemeenten de welstandseisen meer gaan loslaten.

Een overzicht van de meest in de oog springende veranderingen. Sinds 1 juli 2015 zijn de volgende voorschriften niet meer van toepassing op het bouwen van een huis voor particulier eigendom:

Afdeling 4.3. Badruimte, nieuwbouw
Afdeling 4.4. Bereikbaarheid en toegankelijkheid, nieuwbouw
Afdeling 4.5. Buitenberging, nieuwbouw
Afdeling 4.6. Buitenruimte, nieuwbouw
Artikel 6.10 Aansluiting op het distributienet voor elektriciteit, gas, en warmte
Bij het bouwen van een huis voor particuliere eigendom zijn de volgende voorschriften wel van toepassing maar gelden niet de eisen voor nieuwbouw maar bestaande bouw:

Afdeling 2.3 Vloerafscheiding
Afdeling 4.7 Opstelplaatsen
Afdeling 2.4 Overbrugging van hoogteverschillen
Afdeling 2.5 Trap
Afdeling 2.6 Hellingbaan
Afdeling 3.11 Daglicht
Afdeling 4.1 Verblijfsgebied en verblijfsruimte
Afdeling 4.2 Toiletruimte
Studentenwoningen
Naast specifieke voorschriften voor de zelfbouwers (woonfunctie voor particulier eigendom) heeft minister Blok het bouwen van nieuwe studentenwoningen ook makkelijker gemaakt. Door een aantal voorschriften voor studenthuisvesting te schrappen moet het voor investeerders eenvoudiger en aantrekkelijker om nieuwe studenthuisvesting te realiseren. Sinds 1 juli 2015 heeft het Bouwbesluit 2012 een nieuwe sub-gebruiksfunctie voor studenthuisvesting, een woonfunctie voor studenten. Zo wordt de verplichting van een balkon en fietsenhok geschrapt. En gaat de eis voor de minimale oppervlakte van een (studenten)woning van 18 m2 naar 15 m2. Ook de (interne) geluidwering van gangen naar een aangrenzende woning is niet meer van toepassing. Er gelden voor studentenwoningen specifieke voorschriften voor buitenbergingen en buitenruimten.

Toegankelijkheid gebouwen gehandicapten
In samenspraak met organisaties van gehandicapten wordt de toegankelijkheid van nieuwe gebouwen met een publieksfunctie verbeterd. Daarvoor volgt een aanscherping van eisen. Zo hoort de hoofdingang sinds 1 juli 2015 altijd rolstoeltoegankelijk te zijn. Voor de ruimte binnen in zon gebouw moet voortaan 80% toegankelijk zijn, voor winkels wordt dat 60%. Waar deze eisen technisch niet mogelijk zijn blijft de huidige eis van 40% gelden. Denk aan een voetbalstadion, bioscoop of theater.

De hierboven genoemde veranderingen betreffen slechts een fractie van alle veranderingen.

Voor de actuele versie van het Bouwbesluit 2012 kijkt u op: www.wetten.overheid.nl.

Bron: renovatieprofs

https://www.renovatieprofs.nl/kennisbank/het-bouwbesluit-2012-wat-is-er-veranderd-in-2015?utm_source=nieuwsbrief_Oktober%20editie%202&utm_medium=email&utm_campaign=edm_RenovatieProfs&utm_id=25229
photo
photo